Rapportabonnementer er en funksjon som gjør det mulig å sende forskjellige rapporter automatisk til ulike e-postmottakere ved faste intervaller, for eksempel daglig, ukentlig eller månedlig.

Vi anbefaler at bare administratorbrukere som kan se alle rapporter og alle brukergrupper og køer i statistikk, har tilgang til å se siden Statistikk – Rapportabonnementer. Brukerne kan nemlig se og redigere hverandres rapportabonnementer, og ressursfiltrene gjelder ikke for rapportabonnementer.

Du kan opprette flere rapportabonnementer. Hvert abonnement inneholder en standard eller en egendefinert rapport som skal sendes til én eller flere e-postmottakere. Rapporten vil legges ved e-posten som en MHTML- eller Excel-fil.

I fanen Rapportabonnementer kan du opprette slike rapportabonnementer for deg og kollegene dine, og du kan se en liste over eksisterende rapportabonnementer.

Et rapportabonnement må være satt til Aktiv for at e-poster skal sendes ut.

Published

Last updated

0
-4