Arkivet har tre sider:

Navn på side Beskrivelse
Søk Dette er selve mediearkivet, hvor du kan finne informasjon om enkeltsamtaler (og opptak og eventuelt transkripsjoner), chatter (og chatlogger) og e-post (inkludert e-oppgaver og planlagte oppgaver).
Anonymiser Her kan du legge inn telefonnummer og e-postadresse til en person som ber om å bli glemt, hvis du vil at Puzzel skal slette denne personens telefonnummer/e-postadresse i samtaler/chatter/e-poster i arkivet.
Revisjonslogg Her kan du finne én oppføring for hver gang en bruker har lyttet til / lastet ned / slettet et samtaleopptak eller åpnet / lastet ned / slettet en chatlogg.

Published

08/06/2020 - 13:22

Last updated

13/09/2021 - 10:45
2
4