Du har tilgang til flere standardrapporter, og du kan lage egendefinerte rapporter. Du kan opprette rapportkategorier og plassere egendefinerte rapporter i forskjellige kategorier for å få bedre oversikt og forenkle tilgangskontrollen.

Published

08/06/2020 - 15:05

Last updated

13/09/2021 - 11:41
2
4