For kunder med Puzzel SMS-undersøkelse har vi en egen (gammel) administratorside (https://interactive.intele.com), der spørsmåls-/svar-/takk-meldingene blir definert, der blokkeringslisten vedlikeholdes, og der resultatene vises. Den samme funksjonaliteten er tilgjengelig i Puzzel administrasjonsportal på siden SMS – SMS-undersøkelse.

Klikk på en kundeundersøkelse (det kan hende at du har flere) for å åpne siden med detaljer.

På denne siden kan SMS-undersøkelse aktiveres/deaktiveres, og du kan definere en karantenetid (et minste antall dager mellom hver gang vi sender en SMS-undersøkelse til et mobilnummer, i tilfelle innringeren ringer til Puzzel-kunden flere ganger i løpet av en uke).

SMS-undersøkelse vs. SMS-nett-undersøkelse

  • En standard SMS-undersøkelse sender en SMS til sluttkunden (etter endt samtale), og sluttkunden svarer ved å sende en SMS med en score. Noen ganger sendes et oppfølgingsspørsmål via SMS, og sluttkunden kan svare på denne SMS-en (en kommentar).

  • I en SMS-nett-undersøkelse sender Puzzel en SMS til sluttkunden (etter endt samtale), og denne SMS-en inneholder en kobling til en mobilnettside. Sluttkunden klikker på koblingen og går til nettsiden, der han/hun velger en score og eventuelt skriver en kommentar. Etter at sluttkunden har svart, vises en ny melding på nettsiden.

Published

Last updated

2
-5