Importere

Det kan være lurt å eksportere agenter før du prøver å laste opp for å få et eksempel på hvordan importarket skal konfigureres.

Når du skal importere agenter fra en fil, klikker du på det oransje +-ikonet nederst til høyre på skjermen, og deretter på oppoverpilen.

Fra importfilen oppdateres alle brukere som har en INTERN ID, alle brukere som mangler dette, vil bli importert som nye brukere.

Importer fil

  1. Klikk på det rubinfargede +-ikonet nederst til høyre på skjermen og deretter på oppoverpilen

  2. Hvis filen som skal lastes opp, har overskrifter, merker du av i boksen for Fil har overskriftsrad

  3. Velg datoformatet som er brukt i importfilen

  4. Klikk på Velg fil, naviger til filen som skal lastes opp, og velg det aktuelle skilletegnet. Komma for en .csv eller tabulatortegn for en.txt

  5. Klikk på Neste nederst til høyre på skjermen for å vise dataene

  6. Overskriftene kan om nødvendig endres. Skift, rotasjoner, skills og team kan ikke lastes opp via import

  7. Klikk på Neste. Nå blir filen oppdatert hvis det ikke er noen feil, klikk på Fullfør

Eksport

Når du skal eksportere agenter, klikker du på EKSPORTER-knappen nederst til venstre på skjermen. Da lastes innholdet ned til nettleseren din og du kan deretter åpne det som en .csv-fil.

Published

Last updated

5
-2