1. Klikk på 'Ressurser' i venstremenyen, og deretter på 'Tilordning av skift' i den øverste menyen.

 2. Velg navnet på skiftet som skal tilordnes, eller bruk om nødvendig filteret til å finne skiftet.

 3. I sprettoppvinduet til høyre (se eksemplet nedenfor) kan du velge ulike alternativer for å velge hvilke agenter som skal tilordnes skiftet. Du kan velge alle agentene på et allerede eksisterende skift, enkeltagenter, hele team eller en blanding av alle tre.

 4. Når du har gjort alle valgene, kan du velge delen av rotasjonen, enten ved å velge:

  • 'Tilordne jevnt' som fordeler skiftene jevnt over hele utvalget.

  • Eller ved å velge en bestemt del av rotasjonen.

  • Hvis du velger en bestemt del av rotasjonen, tilordnes agentene til den i forhold til justeringsdatoen.

  • Hvis du velger 'Sett agent til valgt rotasjon denne uken', vil agentene få uken i rotasjonen slik den er i den gjeldende uken.

Published

Last updated

5
-2