Alle resultaten van de enquête zijn te vinden in de resultatenaccordeon. De lijst is doorzoekbaar op datum, vertegenwoordiger, wachtrijnaam en score. Indien u meerdere gebruikersgroepen heeft gedefinieerd, wordt dit ook gespecificeerd (Team). In plaats van dat de resultaten van een Enquête alleen op het scherm worden getoond, is het mogelijk om de resultaten direct te downloaden naar een XLSX bestand.

De score wordt toegevoegd aan de kolom Score. Voor antwoorden waarbij de beller naast een score nog iets of iets heeft geschreven, wordt dit toegevoegd aan de kolom Opmerking. Als er een vervolgbericht wordt verzonden en de beller antwoordt op dit bericht, dan verschijnt dit in de kolom Vervolgantwoord.

Anonimisering en bewaartijd

  • Puzzel anonimiseert elke nacht het telefoonnummer voor records die ouder zijn dan 4 maanden.
  • De standaard opslagtijd voor een enquêterecord is 25 maanden.

De (geaggregeerde) SMS-enquêteresultaten zijn ook beschikbaar in Wallboard (Gemiddeld, Enquêtescore per wachtrij tot nu toe vandaag), Ticker (Gemiddelde score per wachtrij/gebruikersgroep en agent tot nu toe), Archief (score en commentaar per beller), Statistieken (SMS/Chat Survey-score per wachtrij) en in onbewerkte gegevens.

Published

Last updated

2
0