Alle resultater fra undersøkelsen er tilgjengelige i resultattrekkspillmenyen. Listen er søkbar etter dato, agent, kønavn og score. Hvis du har definert flere brukergrupper, er dette også spesifisert (Team). I stedet for å få resultatene fra en kundeundersøkelse vist bare på skjermen, er det mulig å laste ned resultatene direkte til en XLSX-fil.

Scoren legges til i kolonnen Score. Hvis innringeren har skrevet noe annet eller noe i tillegg til en score i svaret, blir dette lagt til i kolonnen Kommentar. Hvis det sendes en oppfølgingsmelding og innringeren svarer på denne meldingen, vil dette synes i kolonnen Svar på oppfølgingsmelding.

Hver natt anonymiserer Puzzel telefonnummeret for oppføringer som er mer enn fire måneder gamle.

Aggregerte SMS-undersøkelsesresultater er også tilgjengelige i Wallboard (Gj.sn. score per kø hittil i dag), Ticker (Gjennomsnittlig score per kø, brukergruppe og agent hittil i dag), Arkiv (score og kommentar per innringer), Statistikk (SMS-/chatundersøkelsesscore per kø) og i Rådata.

Published

12/06/2020 - 15:37

Last updated

13/09/2021 - 11:22
2
0