Ladda ned allmän info om förfrågningar

I arkivet kan du söka efter förfrågningar (samtal/chattar/e-postmeddelanden), och i din browser kan du studera de hittade förfrågningarnas allmänna information och få tillgång till innehållet i dem, dvs. spela upp inspelningen eller öppna chattloggen. Du kan även ladda ned inspelade samtal (mp3-filer) och chattloggar från arkivet.                             
Om du vill ladda ned allmän information för ett urval av samtal/chattar/e-postmeddelanden som finns i arkivet som en Excel-fil, kan du ange dina sökkriterier och klicka på ”Search and download”. Om du bekräftar i popupfönstret kommer sökningen och en xlsx-fil att genereras och laddas ner.

Allmän information om en förfrågning är metadata som exempelvis uppringarens nummer/chattarens namn/e-postmeddelandets från-adress, åtkomstpunkt, starttid, könamn, tid i kö, agentens namn, agentens samtalstid osv.                                                                                                              
Om du klickar på ”Search and show result”, presenterar vi max 100 förfrågningar i din webbläsare även om sökningen returnerar fler poster (Search completed. För många poster hittades, 100 poster visas). Om du klickar på ”Search and download” tillåter vi nu 5 000 förfrågningar/rader i filen. Den nedladdade filen kommer att ha filnamnet ”Puzzel Archive data yyyy.mm.dd hh_mm_ss.xlsx”. Om sökningen returnerar mer än 5 000 rader genererar vi en fil utan data och filnamnet "Too many rows - please narrow search.xlsx".                                 
Det kommer att finnas en rad i xlsx-filen per samtal/chatt/e-postmeddelande.

Kolumnerna i xlsx-filen:
 

Kolumnnamn Beskrivning
StartTime Datum och tidpunkt då förfrågningen kom in till Puzzel-plattformen
ANO Uppringarens nummer, chattarens ID eller e-postmeddelandets från-adress
AddANO Om Puzzel mottar numret till ytterligare en uppringare kommer detta att visas här.
BNO Åtkomstnummer för samtal (B-nummer), till-adressen för e-postmeddelanden och åtkomstpunkt för chattar.
SessionId Förfrågningens sessions-ID i Puzzel (används i filer med inspelade samtal)
TimeBeforeAnswer Antal sekunder från det att förfrågningen anlände till Puzzel tills den första agenten besvarade samtalet/godkände den skriftliga förfrågningen
TotalSpeaktime Totalt antal sekunder som agenter har varit anslutna till denna förfrågning.
Queue Queue Namnet på den första kön som förfrågningen var placerad i
QueueStartTime QueueStartTime Datum och tidpunkt då förfrågningen kom in till den första kön
TimeInQueue TimeInQueue Hur länge förfrågningen var placerad i den första kön (i sekunder)
AgentId AgentId ID på den första agenten som besvarade/mottog förfrågningen
AgentName AgentName Namn på den första agenten som besvarade förfrågningen
AgentSpeakStart AgentSpeakStart Datum och tidpunkt då den första agenten besvarade/mottog förfrågningen
AgentSpeakTime AgentSpeakTime Hur länge (sekunder) förfrågningen var kopplad till den första agenten
Queue2 Queue2 Namnet på den sista kön som förfrågningen var placerad i
Queue2StartTime Queue2StartTime Datum och tidpunkt då förfrågningen placerades i den sista kön
TimeInQueue2 TimeInQueue2 Hur länge (sekunder) förfrågningen var placerad i den sista kön
Agent2Id Agent2Id ID på den sista agenten som besvarade förfrågningen
Agent2Name Namnet på den sista agenten som besvarade förfrågningen
Agent2SpeakStart Datum och tidpunkt då den sista agenten besvarade/mottog förfrågningen
Agent2SpeakTime Hur länge (sekunder) förfrågningen var kopplad till den sista agenten
Inspelningar För samtal: Antal samtalsinspelningar i detta samtal För chatt: 1 om det finns en chattlogg
För e-post: Detta värde är vanligtvis 1, men för e-postmeddelanden som har placerats i kö men ännu inte besvarats av agenter är värdet 0.
EnqReq EnqReq 0 om det inte finns några ärenderegistreringsposter för denna förfrågning. 1 om det finns minst en ärenderegistrering.
SurveyOffered 0 = Survey erbjuds inte.
1 = erbjuds
2 = erbjuds och svar mottaget.
SurveyScore Den faktiska poängen som erhållits för SMS/Chat Survey
Arkivets allmänna information är INTE rådata. Arkivet innehåller mycket detaljerad information om samtal/chattar/e-postmeddelanden, men detta är förenklad information och mindre detaljerad än vad du hittar i rådata. De största skillnaderna mellan rådata och arkiv-visualisering förklaras i ett separat kapitel i dokumentet Puzzel Raw Data detailed description som du hittar här.                                                            
Om du vill ha mer detaljerad information om samtal, eller om du vill att detaljerad information om många samtal varje dag/varje vecka ska lagras i ditt eget system, är den rekommenderade lösningen att exportera data från Puzzel Raw data SQL-databas till din egen databas.
 

Published

Last updated

0
-2