På sidan Archive Search kan du söka på samtal/chattar från en persons telefonnummer/e-postadress och därefter kan du ladda ned och/eller radera de inspelade samtal och chattloggar som sökningen returnerar, men inte ta bort spåren (under Allmän information) efter att denna person har ringt, chattat eller skickat e-post till din Puzzel-lösning.                                                                                                           
På sidan Archive - Anonymize kan du lägga till en rad med telefonnummer och/eller e-postadress för varje slutkund (person) som kräver att bli bortglömd, och därefter kan du välja var (i SMS Survey och Archive) denna person ska anonymiseras.

När en post anges kommer Puzzel (kommande natt) att ersätta detta telefonnummer i befintliga samtal och denna e-postadress i befintliga chattar/e-postmeddelanden med Anonymized i arkivet och/eller i resultatlistan för sms-undersökningen. En ny post får statusen Waiting tills anonymiseringen görs kommande natt, och får därefter statusen Done.                                                                                                     
När den faktiska anonymiseringen är klar anonymiseras telefonnumret/e-postadressen som anges på anonymiseringssidan (de flesta siffror/tecken ersätts ***).

Om en person ringer in eller initierar en chatt till din Puzzel-lösning efter den dag då du lade in dennes nummer/e-postadress här, kommer samtalet/chatten inte att 

Telefonnummerformat

  • Nationella telefonnummer ska anges utan landskod.
  • Utländska telefonnummer (nummer som inte tillhör landet som denna Puzzel-lösning används i) måste anges med 00 och landskoden framför det nationella numret.

Om någon söker på förfrågningar i arkivet från ett telefonnummer eller en e-postadress som har anonymiserats, inga förfrågningar kommer att returneras.                                                                                                          
Om en användare söker på förfrågningar i arkivet och ett anonymiserat samtal/chatt/e-postmeddelande visas i resultatet (exempelvis vid sökning på alla förfrågningar till kö X igår), kommer det anonymiserade samtalet/chatten/e-postmeddelandet inte att inkludera uppringarens nummer/chattarens ID/e-postens från-adress, utan i stället anonymiseras.

Om du anonymiserar samtal/chattar i arkivet, kommer du inte att kunna hitta dessa förfrågningar senare. Så om du verkligen vill radera inspelade samtal eller chattloggar och ta bort uppringarens nummer/chattarens ID (e-postadress) från den allmänna informationen om förfrågningen måste du först radera inspelningarna/chattloggarna..

Published

Last updated

3
0