• Det grundläggande lösenordskravet är 6 tecken inklusive minst 1 bokstav och 1 siffra
  • Kundens administratör kan konfigurera att starka lösenord måste användas för alla eller valda användare. Ett starkt lösenord måste innehålla minst 8 tecken, inklusive minst 1 versal, 1 gemen, 1 siffra och 1 specialtecken.
  • Kundens administratör kan aktivera tvåfaktorsautentisering för alla eller valda användare. Om den är aktiverad får användaren en 5-siffrig engångskod via sms eller e-post för varje inloggning.
  • Kundens administratör kan konfigurera att lösenord måste ändras var X dag

En användare kan logga in på Puzzel-agentprogrammet med Single Sign On (SSO) med ett Azure-id, om det är konfigurerat i Puzzel Admin Portal. Mer information här .

Published

Last updated

0
0