För att organisera ljudfilerna i din tjänst används ljudfilskategorier. Du lägga till nya kategorier, byta namn på befintliga kategorier och radera oönskade kategorier så länge de inte används. Vi rekommenderar att du väljer rätt kategori för varje ljudfil under menyträdet Sound File Library.

Published

Last updated

0
-2