På sidan Services - Social kan du lägga till, redigera och ta bort sociala medier-kanaler/åtkomstpunkter som ska dirigeras till din Puzzel-lösning (Kontokonfiguration), och du kan hantera filter-förslag från agenter).

Kontokonfiguration

Här kan du konfigurera de olika sociala medier-kontona/åtkomstpunkterna (exempelvis Facebook-inlägg (offentliga), Facebook messenger (privata meddelanden) och Twitter) som ska länkas till din Puzzel-lösning. Observera att dessa konfigurationer är för den nya Sociala medier-lösningen som endast kan användas med agent.puzzel.com.

Filtrering

Filtrering är ett sätt att begränsa eller filtrera aviseringar för specifika sociala mediekanaler, trådar, användare eller fraser.

  • En agent skapar ett filterförslag från agent.puzzel.com
  • Förslaget går sedan in i inkorgen för Admin Portals filter-förslag.
  • En administratör kan godkänna eller avvisa det här förslaget.
    • Om ett förslag tas bort/avvisas vidtas inga ytterligare åtgärder
    • Om ett förslag godkänns, tillämpas filtret och blockerar alla ytterligare meddelanden för den här typen. 

De aktiva filtren är indelade i fyra olika sektioner: Posts, Users, Words/phrases och Global.

Published

Last updated

2
-2