KPI-larmet är indelat i tre delområden: Alarms, Recipients och Alarm Log. KPI-larmsystemet gör det möjligt att definiera tröskelvärden för diverse KPI:n (nyckeltal) i systemköer.

Puzzel jämför tröskelvärdena (som gäller för den definierade tidsperioden) med faktiska värden i Puzzel, och om det finns en diskrepans mellan dem aktiveras ett larm.                                                                                                
När ett larm triggas går det att se det:

  • i kö-översikten i administrationsportalen
  • på Homepage och Wallboards som innehåller den aktuella kön och kolumnen

Dessutom skickas et larm via sms/e-postmeddelanden till eventuella mottagare som har konfigurerats för att ta emot det.

Published

Last updated

2
-2