Agent Assist Contact Management System

Om du har tillgång till sidan Services Agent Assist ser du länken till kontakthanteringssystemet och eventuellt länken till Knowledgebase Management-systemet.

Agent Assist Contact Management system

I kontakthanteringssystemet kan du:

  • Ladda upp en fil för att lägga till/ersätta (kundens) kontakter i Agent Assist*

  • Konfigurera inställningar för FTP-import av kontakter

  • Se kontakter/söka efter kontakter

  • Se importloggen för kontaktfilen

* Om de är konfigurerade är dessa kontakter också tillgängliga och sökbara i agentapplikationen som sökkälla Customers när agenten vill ringa ett utgående samtal eller när du väljer att vidarebefordra till konsult eller vidarekoppla samtalet.       

Agent Assist i Puzzel Agent-applikationen behöver en kontaktlista så att rätt kontakt kan hittas och visas för agenten när agenten får ett samtal/chatt/e-post.                                                                       
För att kunna hitta samtal och e-postmeddelanden/chattar i arkivet och visa det i Agent Assists interaktionshistorik måste samtalen komma från de nummer som är registrerade på kontakten och e-postmeddelandena/chattarna måste komma från den/de e-postadress(er) som är registrerad(e) på kontakten. 

Lagringstiden för allmän information i arkivet avgör hur gamla samtal/chattar/e-postmeddelanden som ska visas i Agent Assists interaktionshistorik.    

Agent Assists interaktionshistorik visar en del av informationen relaterad till samtal/chattar/e-post från arkivet, men inte all information.     

Kontaktfilerna kan laddas upp i agenthjälpens kontakthanteringssystem, eller så kan du schemalägga en kontaktfilexportuppgift från ditt CRM-system, så att Puzzel kan hämta en kontaktfil från Puzzels FTP-server, exempelvis varje natt/vecka.

Published

Last updated

0
-4