På sidan Services - Service variables kan du ändra vissa variabler i Puzzel-lösningen. Det huvudsakliga syftet är att fastställa hur en förfrågning hanteras, antingen genom att tilldela varje variabel ett värde från en listruta, eller genom att skriva in det själv. Vilka variabler som är tillgängliga konfigureras i samarbete med Puzzel Support när lösningen konfigureras för första gången.

Bland de funktioner som kan ändras är:

  • Öppettider
  • Särskilda röstmeddelanden
  • Dirigera trafik
  • Slå på/av funktioner

I exemplet ovan har en del tjänstevariabler för olika platser konfigurerats i lösningen. I det här fallet gäller att om exempelvis Danmark-kontoret inte vill erbjuda sina kunder återuppringning för tillfället, kan detta konfigureras genom att man väljer No från listrutan och sedan Save Changes. Konfigurering av en specifik variabel kan öka flexibiliteten i
din lösning.

Add Service variables

Certifierade användare av samtalsflödesverktyget Call Flow kan på förfrågning få tillgång till menyträdet ”Add Service variables” på den här sidan, så att de själva kan skapa nya och redigera/ta bort befintliga variabler.

Om administrationsegenskapen 'Add Service variables' är ON för en användare, kommer den här användaren att se menyträdet Add Services variables på den här sidan:

I menyträdet Add Service variables kan användaren lägga till nya tjänstvariabler (listrutan och strängen) och redigera befintliga.

Published

Last updated

0
-4