Sidanvändare - Åtkomstkontroll består av två delar:

  • Administrering
  • Tilldela resursfilter

Alla användare med åtkomst för att se användare - Åtkomstkontroll ser dragspel Tilldela resursfilter.

Endast några huvud admin användare med administration egendom Show pagegroup Administration ON kommer att se dragspel Administration. En användare med åtkomst till administration kan konfigurera åtkomsträttigheter för andra administratörsanvändare.

Published

Last updated

2
-2