Om du behöver identiska eller liknande profiler i flera användargrupper, rekommenderar vi att du skapar profilmallar och använder dessa när du skapar nya profiler för användargrupper. Om du ändrar innehållet i en mall, uppdateras alla grupprofiler som är baserade på den i enlighet med detta. På den här sidan kan du skapa profilmallar.                                          
En mall innehåller flera kompetenser, var och en med en tillhörande kompetensnivå. Du kan även välja vilka användargrupprofiler som ska baseras på en viss mall, och du kan ändra innehållet i en befintlig mall.

Om du har många profilmallar kan du använda filterinmatningsrutorna för att enkelt hitta den eller dem du letar efter. 

Om du vill skapa en ny profilmall som liknar en befintlig kan du markera kryssrutan bredvid den befintliga profilmallens namn och klicka på Copy selected profile, och sedan justera den nya mallen innan du sparar den.

När du ändrar i innehållet i en befintlig profilmall påverkar det användargrupprofilerna som använder mallen på följande sätt:

  • Om namnet på en profil ändras, uppdateras inte namnet på en användargrupprofil som är baserad på profilen.
  • Om en ny kompetens läggs till i mallen, läggs denna till i alla grupprofiler som är baserade på denna mall om inte kompetensen redan ingår i grupprofilen.
    • Om en grupprofil som är baserad på denna mall redan innehåller den nya kompetensen, ändras inte kompetensnivån.
  • Om en kompetens tas bort från en mall, tas kompetensen bort från de grupprofiler som är baserade på denna mall oavsett kompetensnivån för denna kompetens i grupprofilen
  • Om kompetensnivån ändras för en kompetens i en mall, tilldelas de grupprofiler som är baserade på mallen med denna kompetens den ursprungliga kompetensnivån. Om denna kompetens inte finns i en grupprofil som är baserad på mallen, läggs den inte till i profilen.

Published

Last updated

0
-4