Om du vill kunna se anledningen till att dina agenter använder pausstatusen, kan du definiera olika pausorsaker. På sidan Users Pause Reasons ser du de definierade pausorsakerna och kan skapa nya.

För att skapa en ny pausorsak klickar du på knappen + och skriver sedan namnet på pausorsaken. För att ta bort den klickar du på motsvarande papperskorg.                                                                      
Pausorsakerna visas i samma ordning i agentapplikationen som här. Om du vill ändra ordningen, bara dra och släpp i den ordning du önskar. Klicka sedan på Save changes.                                                           
Standardinställningen är att alla agenter ser samma pausorsaker. Om du vill visa olika pausorsaker för agenter i olika användargrupper, kan du göra detta genom att skapa Resource Filters och tilldela dem till olika användargrupper.                                                                                                                                                                            

Published

Last updated

0
-4