Som vi fastställde i avsnitten ovan är alla nya delar av våra lösningar ömsesidigt relaterade till att flikkonfigurationen innehåller widgetar (Core och Custom). Dessa anpassade widgetar kan definieras i avsnittet Widget Administration. De definierade egenskaperna kan sedan konfigureras ytterligare i avsnittet Widget Configuration. Dessa egenskaper skickas sedan på klienten som widgetdata på klientsidan.                                                                         
Utöver detta kan alla widgetar, Core och Custom, göras till en del av en anpassad layout, eller en flik, som sedan kan återges i den nya agentapplikationen.                                                            
Med den senaste versionen publicerar vi ett Widget API, som exponerar metoder och händelser för att hämta konfigurationsegenskaper på klienten, samt widget-till-widget-kommunikation.                                                
I följande skärmbild visas hur egenskaper som anges i Admin görs tillgängliga på klienten:

Implementering av widget-API

De externa widgetarna finns i allmänhet på en annan domän och har inte direktåtkomst till Widget API. För att kringgå domänbarriären öppnar agentapplikationens kärna en meddelandekanal med webbläsarens meddelande-API. I huvudsak förlitar sig detta på metoden Window.postMessage() för att skicka och ta emot data.

Mer information om detta hittas på följande webbsida:https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/postMessage

Och här:  https://developer.mozilla.org/en- US/docs/Web/API/MessagePort/postMessage

Published

17/08/2020 - 15:01

Last updated

13/09/2021 - 11:38
0
2