Det här avsnittet i administratörsportalen visar ett användargränssnitt som gör det möjligt att ange eller ändra egenskaper för specifika widgetar, som har definierats i avsnittet Widget Administration.                       
Flikmenyn ser ut så här:

Varje widget, definierad i ”Widget Administration” kommer att finnas här. Varje widget har exakt samma egenskaper som definierades i avsnittet Widget Administration.                                                     
En exempellista med widgetar kan se ut så här:

Tillgängliga egenskapstyper för widget

För närvarande är de egenskaper som kan definieras och nås för varje widget:

 1. String – detta är en standardsträng, som kan acceptera alla strängar av numeriska värden eller textvärden
 2. Drop down – detta visar en listruta med alternativ att välja mellan. Användbart för situationer där man måste sätta ihop en uppsättning ömsesidigt uteslutande alternative
 3. Password – detta är ett värde som presenterar ett lösenordsfält. Detta maskeras inledningsvis, men man kan ange något annat värde i fältet och spara det
 4. Boolean – detta är ett kryssrutefält, som på samma sätt som ett booleskt fält kan markeras eller avmarkeras                                                                          
 5. Integer – är ett numeriskt indatafält som endast accepterar tal

Dessutom finns det två andra widgetegenskaper, som läggs till vid tidpunkten för definitionen av widgeten. Dessa är:

 1. Widget Title – som ger ytterligare information om widgeten
 2. URL – pekar på URL-egenskapen för iFrame. När widgeten läses in på agentfliken pekar den på detta

Redigera en widget-egenskap

Så här redigerar du en widgetegenskap:

 1. Klicka på symbolen för att expandera/stäng, som finns till vänster om ett widgetnamn. Detta läser in alla egenskaper som definierats för den aktuella widgeten.                  
 2. Leta reda på nyckeln som du behöver ändra
 3. Ange det nya värdet som du vill associera med nyckeln
 4.  Klicka på knappen Save Changes

Published

Last updated

0
-2