Det senaste tillskottet till vår lösning är en uppsättning mycket flexibla mekanismer för att definiera nya flikar i de nya agentapplikationerna och inkludera olika widgetar i Core och Custom. Detta hanteras genom att tillhandahålla funktioner för flikkonfiguration, widgetadministration och widgetkonfiguration i administrationsverktyget, samt genom att exponera ett flexibelt Widget-API, som möjliggör kommunikation med widgetar och hämtning av konfigurationsdata för en widget.                                                                                                                  
När du börjar använda den nya agentapplikationen kommer den nya fliken Widget finnas tillgänglig i administrationsportalen. Här kan du hantera och konfigurera de ovan nämnda funktionerna.
 

Published

Last updated

2
0