1. Klicka på inställningskugghjulet i menyn till vänster och sedan på Pass & Aktiviteter i toppmenyn, följt av Pass i den vänstra undermenyn.

 2. Klicka på plustecknet längst ned till höger på skärmen.

 3. Ge det nya skiftet med ett namn som avspeglar hur det kommer att användas.

  • I det här exemplet kallas skiftet Full Time 40hr MTWTFSS.

  • Klicka på rutan Är aktiv för att aktivera den.

  • Välj Effektivt datum som anger när skiftet ska starta.

 4. Klicka på ' Skapa '.
 5. Klicka på " Lägg till vecka "
  • Namnge veckan efter vad den är
  • Om det inte är ett rotationsskift utan ett enkelt skift som upprepas varje vecka, kan det få samma som skiftet eller något annat som är lätt att komma ihåg.

 6. Ange information om skiftet:
  • Ange tiden för Tidigast Start för skiftet med klockan.
  • Ange tiden för Senast Start för skiftet med klockan.
  • I exemplet nedan är skiftet nio timmar långt. Den tidigaste starttiden är 08:00 och den senaste starttiden är 10.
  • Ange skiftets varaktighet inklusive eventuella raster / luncher med hjälp av klockan för att bestämma varaktigheten.
  • Ange skiftets varaktighet inklusive eventuella raster/luncher genom att använda klockan.

  • Markera Paid Lunch om lunchrasten är betald. Med specifika starttider kan du begränsa antalet möjliga skift. Med ovanstående inställningar kan tiderna 08:00, 08:30, 09:00, 09:30 och 10:00 anges för att ignorera eventuella starttider i :15- eller :45-intervallet.

  • Om du aktiverar dagar efter att inställningarna ställts in kopieras de från dagen ovan.

 7. När du är klar klickar du på " Uppdatera ".
 8. Om det är en enstaka vecka som upprepas klickar du på Lägg till aktiviteter. Om det krävs fler veckor för att skapa ett rotationsmönster klickar du på Lägg till vecka.  
 9. Upprepa tills du har alla veckor som krävs.  
 10. När du är klar klickar du på fliken som har namnet på skiftet.  
 11. Nu kan luncher och raster läggas till i skiftet. Klicka på Lägg till aktivitet eller på den grafiska representationen av skiftet vid intervallet där du vill att aktiviteten ska starta och klicka på Lägg till aktivitet en gång till .  
  • I exemplet nedan har raster och luncher lagts till for en hel vecka.
  • När du har klickat på Lägg till aktivitet väljer du typ av aktivitet (vanligtvis rast eller lunch)
  • Välj Tidigast Start som avgörs av starttiden för skiftet
  • Välj Senast Start som avgörs av starttiden för skiftet
  • Välj aktivitetens varaktighet.
  • Raster kan schemaläggas i 10-minutersintervall vid behov.
  • Luncher måste schemaläggas i 15-minutersintervall (00:15, 00:30, 00:45, 01:00 etc.)
 12. Valen kopieras till andra dagar i veckan genom att du klickar på dagen (mån-sön). 
 13. Markera rutorna för varje dag du vill kopiera aktiviteterna till och klicka på Kopiera .  
 14. Upprepa för varje vecka om du använder rotationer
 15. När du är klar klickar du på x ovanför Lägg till vecka. Då sparas inställningarna.  

Published

Last updated

6
-1