1. Klikk på tannhjulet for Innstillinger i venstremenyen, så på Skift og aktiviteter i den øverste menyen og til slutt Skift i den venstre undermenyen.
 2. Klikk på + -knappen nederst til høyre på skjermen.
 3. Gi det nye skiftet et navn som er lett å huske.
  • I dette eksemplet er skiftet kalt ‘Full Time 40hr MTWTFSS’
  • Klikk på boksen Er aktiv for å sikre at den er aktiv
  • Velg en gyldighetsdato som skiftet skal starte fra
 4. Klikk på ' Opprett '.
 5. Klikk på ' Legg til uke '
  • Gi uken et navn etter hvilken type uke det er
  • Hvis det ikke er rotasjon, og det er et enkelt skift som gjentas hver uke, kan du bruke det samme navnet som på skiftet eller noe annet som er lett å huske.
 6. Legg inn detaljene for skiftet
  • Tidligste starttid for skiftet ved å bruke klokken til å bestemme klokkeslettet
  • Seneste starttid for skiftet ved å bruke klokken til å bestemme tidspunktet
  • I eksemplet nedenfor er skiftet 9 timer langt, og tidligste starttid er 08:00, mens seneste starttid er 10:00.
  • Angi hvor lenge skiftet varer, inkludert eventuelle pauser/lunsj, ved å bruke klokken til å bestemme varigheten
  • Hvis lunsjen er betalt, merker du av i boksen.
  • Spesifikke starttider lar deg begrense antallet mulige skift. Når innstillingene ovenfor er bevart, og hvis det er krysset av i boksen, kan de bestemte tidspunktene 08:00, 08:30, 09:00, 09:30 og 10:00 legges inn for å forkaste eventuelle starttider med frekvenser på :15 eller :45 .
  • Hvis du aktiverer dager etter at innstillingene er angitt, kopieres de fra dagen ovenfor.
 7. Klikk på Oppdater når du er ferdig '.
 8. Hvis dette er et skift på én uke som repeteres hele tiden, klikker du på ’Legg til aktiviteter’. Hvis det kreves flere uker for å bygge et rotasjonsmønster, klikker du på 'Legg til uke' 
 9. Dette skal gjentas til alle ukene i den nødvendige rotasjonen er tatt med.  
 10. Når du er ferdig, klikker du på fanen som har navnet på skiftet.  
 11. Nå kan du legge pauser og lunsjer til skiftene. Klikk på ’Legg til aktivitet’eller på den grafiske presentasjonen for skiftet i det intervallet du ønsker at skiftet skal starte, og klikk på ’Legg til aktivitet’ én gang til’
  • I eksemplet nedenfor er det lagt til pauser og lunsjer for en hel uke.
  • Når du har klikket på 'Legg til aktivitet', velger du typen aktivitet (vanligvis pause eller lunsj)
  • Velg ’Tidligste starttid’ som står i forhold til starttiden til skiftet
  • Velg ’Seneste starttid’ som står i forhold til starttiden for skiftet
  • Velg hvor lenge aktiviteten skal vare
  • Pauser kan om nødvendig planlegges til 00:10 minutter.

  • Lunsjer må planlegges med intervaller på 15 minutter (00:15, 00:30, 00:45, 01:00 osv.)

 12. De opprinnelige valgene kan kopieres til andre ukedager ved å klikke på dagen (man–søn). 
 13. Merk av i boksene for hver dag du vil kopiere aktivitetene for, og klikk på Kopier 
 14. Gjenta for hver uke hvis du bruker rotasjoner
 15. Når du er ferdig, klikker du på 'x' over Legg til uke. Dette vil da bli lagret  

Published

Last updated

6
-1