1. I menyn Inställningar väljer du fliken Köer & Skill.
  2. Välj Forecast Köer i menyn till vänster.
  3. Klicka på plustecknet längst ned till höger på skärmen.
  4. Namnge kön.
  5. Ange Tålmodighet i sekunder. Tålmodighet är den tid en kund är villig att vänta innan hen lägger på. Ange 0 för uppskjutna köer som exempelvis e-post.
  6. Ange Servicenivå ELLER ASA.
  7. Välj medietyp.
  8. Välj den kompetens som är kopplad till kön. Kompetensen måste ha skapats före kön.
  9. Ange eventuella alias för kön.

Alias har många funktioner. I huvudsak är det avsett för integrationsändamål när data hämtas direkt från ACD. Eventuella alias som anges innebär att data från olika köer slås samman i ACD.

Published

Last updated

6
-1