Hur man anger för systemet vilka köer enskilda agenter kan hantera

  1. I menyn Inställningar väljer du fliken Köer & Skill
  2. Välj Skill i menyn till vänster.
  3. Klicka på plustecknet längst ned till höger på skärmen.
  4. Namnge kompetensen och ange en beskrivning om det behövs.

Kompetenser kan användas för flera köer.

Exempel: Om det finns två köer, Sales_UK & Sales_US, kan en enda försäljningskompetens skapas och länkas till båda köerna. Det skulle innebära att agenter med kompetensen Sales kan hantera förfrågningar från båda köerna.

Det är mycket vanligt att Skill har en 1:1-relation med köer.

Published

Last updated

7
0