Följande inställningar kan ändras med hjälp av funktionen Systeminställningar.

 • Företagets namn
 • Semester godkänt av (tillåter att ledigheter godkänns av):
  • Systemadministratörer
  • Systemadministratörer eller teamledare
 • Autogodkänna semester
  • Om alternativet är markerat godkänner systemet automatiskt semesterförfrågningar om agenten och den begärda dagen har tillräckligt med utrymme för semester.
  • Notice Period – det minsta antal dagar i förväg som en ledighetsförfrågan måste lämnas in.
 • API Användare – endast för integreringsspecialister.

Published

26/06/2020 - 17:38

Last updated

13/09/2021 - 11:15
4
2