Skicklighetsuppsättningar är mottagningar av färdigheter. Det gör att "typer" av agenter kan definieras. Skicklighetsuppsättningar tilldelas agenter.

 

  1. I menyn Inställningar väljer du fliken Köer & Skill.
  2. Välj Skillset i menyn till vänster.
  3. Klicka på plustecknet längst ned till höger på skärmen.
  4. Namnge kompetensuppsättningen och ange en beskrivning om det behövs.
  5. Ange de kompetenser som utgör kompetensuppsättningen
  6. Klicka på Skapa

Published

Last updated

5
-2