Anpassade aktivitetstyper kan skapas för alla aktiviteter som äger rum i kontaktcenter

Gemensamma aktiviteter kan omfatta möten, utbildning, etc. 

 1. Klicka på inställningskugghjulet på den vänstra panelen, sedan på Pass & Aktiviteter i toppmenyn och därefter på Anpassade aktivitetstyper i den vänstra undermenyn.
 2. Klicka på plustecknet längst ned till höger på skärmen.
 3. Ange följande:
  • Beskrivning – en beskrivning av vad aktiviteten är till för. Se exemplet nedan.
  • Aktivitetskod – max fem tecken (den visas i schemat)
  • Aktivitetsfärg – färgen som aktiviteten får i schemat.
  • Följer ej schemat – om aktiviteten anses ligga utanför adherence när arbetstiden schemaläggs.
  • Är frånvarande – om det är en ny typ av frånvaro. (Om alternativet markeras kommer aktiviteten att läggas över andra aktiviteter i schemat)
  • Visa Adherence – om aktiviteten ska ses som en faktisk aktivitet i Adherence.
  • Visa i agentportalen – om aktiviteten ska kunna ses av agenter i agentportalen.
  • Är aktiv – om aktiviteten är aktiverad eller inte.
 4. Klicka på Skapa om du vill skapa den nya aktiviteten.

Published

Last updated

4
-2