På siden Tjenester – Køer (Services – Queues) kan du:

  • se og konfigurere de køer, der skal vises i Puzzel (visningskøerne)
  • se og konfigurere parametre (SLA, efterbehandlingstid, årsagsregistrering mv.) for dine systemkøer samt oprette nye køer

For at gennemse alle artiklerne i dette afsnit skal du kigge ind i indekstræet til venstre.

Published

Last updated

0
-5