KPI-alarmen er inddelt i 3 underområder: Alarmer (Alarms), Modtagere (Recipients) og Alarmlogfil (Alarm Log). KPI-alarmsystemet gør det muligt at definere tærskelværdier for forskellige KPI'er (Key Performance Indicators) for systemkøer.

Puzzel sammenligner tærskelværdier (som gælder for den definerede tidsperiode) med faktiske værdier i Puzzel, og hvis værdierne afviger fra hinanden, udløses en alarm.

Når en alarm udløses, kan det ses:

  • i køoversigten i administrationsportalen

  • på forsiden og på wallboards, der indeholder den berørte kø og kolonne

Derudover kan en alarm sendes via SMS/e-mail til de modtagere, der er konfigureret til at modtage den.

Published

Last updated

2
-2