En kolonne med navnet Maks. tid pr. dag (Max time per day) vises, hvis egenskaben Aktivér maks. tid pr. pausevariant (Enable Max time per pause type), som findes under Brugere – Moduler – Agentapplikation (Users – Products – Agent application), slås TIL. 

Hvis du vil forsøge at begrænse, hvor lange pauser agenter kan have pr. dag, kan du definere en maksimumtid for en eller flere pausevarianter, f.eks. maks. 30 minutter for Pause (Break). Den definerede maksimale tid pr. dag gælder for agenter, der har denne egenskab slået TIL, og ikke alle grupper/agenter behøver at have den slået TIL. Når en agent har denne egenskab slået TIL og vil vælge en pausevariant, vises en pausevariant med en defineret maksimumtid ikke, hvis agenten indtil videre den pågældende dag har brugt mere end den definerede maksimumtid i denne pausevariant.

Published

11/06/2020 - 10:01

Last updated

10/09/2021 - 16:25
0
0