En kolumn kallad Max time per day visas om egenskapen Enable Max time per pause type (under Users Products Agent application) är satt som ON.   

Om du vill försöka begränsa hur långa pauser agenter kan ta per dag, kan du ange en maxtid för en eller flera pausorsaker, exempelvis max 30 minuter för ”Rast”. Den angivna maxtiden per dag tillämpas på agenter som denna egenskap är aktiverad för (ON), och det är inte nödvändigt att aktivera den för alla användargrupper/agenter. När en agent med denna egenskap aktiverad (ON) vill välja en pausorsak, visas inte pausorsaker med en definierad maxtid om agenten hittills i dag har använt mer än den definierade maxtiden i den pausorsaken.

Published

11/06/2020 - 10:01

Last updated

10/09/2021 - 12:11
0
0