Noen av rapportene har diagramalternativer. Her kan du velge:

  • om det skal vises en tabell og/eller et diagram
  • hvilken kolonne du vil skal vises i diagrammet
  • hva slags diagram du vil ha (kake-, søyle- eller kurvediagram)
  • om alle (standard) eller bare de første 5/10/15/20 radene skal vises

Hvis du bare vil at bestemte rader (som ikke er de øverste x radene) skal vises, kan du bruke Radfilter og manuelt velge radene som skal være med.

 

Published

Last updated

2
0