Når du klikker på Tilpass, vises tilpasningsvinduet.

I dette vinduet kan du velge om du vil filtrere radene og kolonnene som skal inkluderes i rapporten, og noen rapporter har diagramalternativer. Innholdet i dette vinduet varierer etter hvilken rapport du har valgt.

Hvis et ressursfilter er aktivert på deg, kan det finnes radelementer du ikke skal kunne se. Hvis du har tilgang til å redigere en rapport som inneholder elementer du ikke har tilgang til (på grunn av et ressursfilter), kan du ikke slette disse elementene, og du vil se et hengelåssymbol.

Published

Last updated

2
-2