De få brukerne (hovedadministratorer) som har tilgang til å se trekkspillmenyen Administrasjon på siden Brukere – Rettigheter kan konfigurere tilgangsrettigheter for andre administratorbrukere.

Hvis du har tilgang til Administrasjon, vil du bare se egenskapene under Administrasjon som er satt til PÅ for firmaet, og noen utvalgte som er satt til AV som standard (for eksempel Lag systemkøer og Legg til tjenestevariabler).

De viktigste egenskapene under Administrasjon:

 • Editer mitt firma: Dette er hovedbryteren for administratorer. Hvis den er satt til AV, har brukeren ikke tilgang til administrasjonsportalens hovedmenyer Brukere, Tjenester, Widget eller SMS selv om Vis sidegruppe Brukere/Tjenester/Widget/SMS er satt til PÅ. Når en ny agentbrukergruppe opprettes, settes Editer mitt firma til AV, og Vis Sidegruppe Sanntid/Statistikk/Katalog/Arkiv settes til AV for denne nye brukergruppen.
 • Vis sidegruppe Administrasjon: Hovedadministrator-bryteren. Hvis denne er satt til PÅ, har brukeren tilgang til Brukere – Rettigheter – Administrasjon, men bare hvis Editer mitt firma også er satt til PÅ.
 • Vis sidegruppe xxxxxxxx: Hvis ikke alle administratorbrukere med tilgang til siden Brukere – Produktmoduler skal ha tilgang til de samme trekkspillmenyene (også kalt sidegrupper), kan dette endres ved å justere disse egenskapene for forskjellige brukergrupper/brukere.
 • Lag brukergruppe: Standard PÅ. Hvis denne er satt til AV, kan ikke brukeren legge til nye brukergrupper på siden Brukere – Brukergrupper.
 • Legg til brukere: Standard PÅ. Hvis denne er satt til AV, kan ikke brukeren legge til nye brukere på siden Brukere – Brukere.
 • Opptre som annen bruker (Wallboard): Standard PÅ. Hvis denne er satt til AV, kan ikke brukeren konfigurere wallboardet for andre brukere på siden Sanntid – Wallboard.
 • Vis Visningskøer (Køsammensetning) (på siden Tjenester – Køer): Standard PÅ. Hvis denne er satt til AV, kan ikke brukeren se trekkspillmenyen Visningskøer.
 • Editer Display-køer: Standard PÅ. Hvis denne er satt til AV, kan ikke brukeren legge til, redigere eller slette visningskøer.
 • Vis Systemkø-innstillinger (på siden Tjenester – Køer): Standard PÅ. Hvis denne er satt til AV, kan ikke brukeren se trekkspillmenyen Systemkø-innstillinger.
 • Rediger innstillinger for systemkø: Standard PÅ. Hvis denne er satt til AV, kan ikke brukeren endre systemkøkonfigurasjoner.
 • Lag systemkø: Standard AV. Hvis denne er satt til PÅ, kan brukeren legge til og slette systemkøer (og tilhørende skills) på siden Tjenester – Køer.
 • Legg til tjenestevariabler: Standard AV. Hvis denne er satt til PÅ, kan denne brukeren se trekkspillmenyen Legg til tjenestevariabler på siden Tjenester – Tjenestestyring, der nye variabler kan legges til (og eksisterende redigeres/slettes).
 • Lagre egendefinerte statistikkrapporter: Standard PÅ. Hvis denne er AV, kan brukeren tilpasse rapporter, men ikke lagre nye egendefinerte rapporter eller lagre endringer i eksisterende rapporter.
 • Rediger egenskapsverdier for andre brukere: Standard PÅ. Hvis denne er satt til AV, kan ikke brukeren endre egenskapsverdier for andre brukere på siden Brukere – Produktmoduler.
 • Vis profiler på Rediger bruker-siden: Standard PÅ. Hvis denne er satt til AV, vil ikke brukeren se profiler på Rediger bruker-siden.
 • Vis gruppenummer («Unblockable agents»): Standard AV. Hvis denne er satt til PÅ, kan brukeren se, redigere og legge til gruppenumre.

Published

Last updated

1
-1