Legge til oppgave og notater fra en billett tidslinje

For å legge til en oppgave eller et notat i en billett, gå til siden Billetter og velg en billett som en oppgave eller lapp må legges til. Klikk på legge til oppgave ikon for å legge til en oppgave og også tilordne en bruker til den. Klikk på Lagre.

Oppfølgingsoppgaver kan ses av alle brukere som kan se billetten. Oppgaver kan også tildeles forskjellige brukere med tid og dato. Dette legges deretter til i Dashboard -kalenderen.
Et varsel sendes til brukeren (e) på valgt tidspunkt og dato, slik at de alltid blir informert om hva de må gjøre og når.

For å legge til et notat, klikk på legge til notat ikon, skriv notatet og lagre.

Published

Last updated

0
-2