Oppdaterer og endrer billettstatus

For å endre statusen til en billett, må du:

 1. Åpne siden Billetter og velg billetten du vil endre status for.
 2. Gå til delen Attributter på billetten og se etter statusfeltet.
 3. Velg årsaken til statusendring fra rullegardinmenyen. Det er fire grunner som er oppført nedenfor:
  • Åpen- Status brukes hvis billetten fremdeles er åpen
  • Venter- Status brukes når du venter på kunden,
  • På vent- Status brukes når du venter på en tredjepart og ikke kunden.
  • Løst- Billetten er løst
Alternativer for å la brukeren endre status kan konfigureres i kontoinnstillinger.

Published

Last updated

0
-2