Masse handling av billetter

Der du har de nødvendige tillatelsene er det mulig å utføre massehandlinger på en samling billetter:

  • Masseoppdatering [opptil 100 billetter om gangen]
  • Bulkrespons [Opptil 20 billetter om gangen]
  • Slett masse [Opptil 50 billetter om gangen]

For å masseoppdatere billettene, gjør du:

  1. Gå til billettlisten, og velg billettene du vil masseoppdatere. Klikk på ikonet for masseoppdatering på høyre side av panelet.
  2. Du kan endre/oppdatere vanlige attributter som team, tildelt til, billettstatus, prioritet og tagger. Du kan også oppdatere kategorier og andre viktige attributter hvis den er aktivert.
  3. Klikk på Oppdater for å endre attributtene.

Published

Last updated

0
-2