Automatisk Team tildeling

Saker kan automatisk tildeles til en bruker i et Team under Team innstillinger.

Det er 4 tildelingsvalg for saker som er tildelt et Team. Dette inkluderer eksisterende saker som har blitt tildelt fra et annet Team, i tillegg til nye saker tildelt Team fra saksregler.

Valg Beskrivelse
Hold saker i Team for manuell tildeling eller henting Saker tildeles ikke automatisk til brukerne, men kan hentes ved hjelp av Motta-knappen for å sikre at den mest relevante saken automatisk blir valgt. Motta-køen er sortert etter SLA og Prioritet (fastsatt av regler) for å sikre at de viktigste sakene blir behandlet først.
Tildel automatisk saker til Team-medlemer etter tur Saker distribueres automatisk til brukere i Teamet jevnt over (round robin method)
Tilordne saker automatisk til team-medlemmer med minst åpne saker Saker tildeles automatisk til brukere i teamet med minst antall tildelte saker i åpen status
Tildel Tilordne saker automatisk til online team-medlemmer

Saker tildeles automatisk ved rotasjonsmetode men bare til brukere som er pålogget. Hvis ingen brukere er pålogget vil sakene ligge for manuell tildeling eller via Motta-knappen

Enda et valg sikrer at saker blir redistribuert hver dag.

Returner billetter tilbake til laget på:

Dette valget oppdater alle uløst saker (Åpne, På vent & Feil) til utildelt. Så snart sakene er utildelt, vil Team tildelingsvalgene for Teamet bli aktivert.

For eksempel, kl. 18 hver dag redistribueres alle uløste saker automatisk til brukere I Teamet, for å sikre at de får en balansert arbeidsdag neste dag.

For flere detaljer rundt automatisk tildeling av saker, vennligst se på: artikkelen .

Published

Last updated

0
-2