Een categorie is een brede groepering van artikelen en kan één of meer subcategorieën zich hebben. Deze subcategorieën worden ook wel secties genoemd. Door de artikelen in categorieën te groeperen, wordt de lay-out minder complex en kan de informatie beter worden gebruikt.

Elk artikel in de Kennisdatabank kan tot één of meer categorieën behoren, maar in de regel moet het tot minstens één categorie/sectie behoren om te kunnen worden opgeslagen. Op dezelfde manier kan een artikel behoren tot één of meer secties van dezelfde of verschillende categorieën.

Om een nieuwe categorie aan te maken:

  1. Klik op de optie Menu bewerken bovenaan in het linker paneel
  2. Voer de naam van de categorie in het lege vak onderaan in en klik op de knop Categorie toevoegen eronder. U ziet nu een nieuwe categorie toegevoegd aan de lijst
  3. Klik op Bewerking afsluiten bovenaan in het linkerpaneel om de wijzigingen te bevestigen.

Om de naam van de categorie te wijzigen of te bewerken:

  1. Klik op het pictogram “Bewerken” (zie hieronder) links van de categorienaam.
  2. Voer een nieuwe categorienaam in
  3. Klik op Opnieuw Instellen om de wijzigingen op te slaan

Om een categorie te verwijderen , klikt u op het pictogram (hieronder weergegeven) links van de categorienaam.

U zult om bevestiging worden gevraagd voordat u het verwijdert.

Let op dat alle artikelen onder de categorie ook verloren gaan als de categorie wordt verwijderd. Als u de artikelen wilt behouden, moet u ze onderbrengen in een andere categorie of sectie voordat u ze verwijdert.
Op dezelfde manier kunt u secties maken, opnieuw instellen of verwijderen

Published

Last updated

1
-2