En kategori är en bred gruppering av artiklar på högsta nivå och kan ha en eller flera underkategorier som kallas avsnitt. Att gruppera artiklarna i kategorier hjälper till att minska komplexiteten i layouten och gör informationsintaget effektivare.                                                            
Varje artikel i kunskapsbasen kan tillhöra en eller flera kategorier, men måste som regel tillhöra minst en kategori/ett avsnitt för att den ska kunna sparas. På samma sätt kan en artikel tillhöra ett eller flera avsnitt från samma eller olika kategorier.                                                              
Så här skapar du en ny kategori:

  1. Klicka på alternativet Edit menu högst upp på vänster panel
  2. Ange kategorinamnet i den tomma rutan längst ned och klicka på Add Category under den. Du kommer nu att se en ny kategori i listan.
  3. Klicka på Exit editing högst upp på den vänstra panelen för att bekräfta ändringarna.

Så här byter du eller redigerar kategorins namn:

  1. Klicka på redigeringsikonen (visas nedan) till vänster om kategorinamnet.
  1. Ange ett nytt kategorinamn.
  2. Klicka på Rename för att spara ändringarna.

Om du vill ta bort en kategori klickar du på ikonen (som visas nedan) till vänster om kategorinamnet.

Du blir ombedd att bekräfta innan du tar bort den.

Observera att alla artiklar under kategorin går förlorade när kategorin tas bort. Om du vill behålla artiklarna måste du mappa dem till en annan kategori eller sektion innan du tar bort dem.
Du kan skapa/byta namn på/ta bort avsnitt på liknande sätt

Published

Last updated

1
-2