En kategori er en bred, overordnet gruppering av artikler og kan ha én eller flere underkategorier under seg. Kategoriene gjør oppsettet mindre komplekst og informasjonen lettere å finne frem i.

Hver artikkel i kunnskapsbasen kan tilhøre én eller flere kategorier, men må vanligvis tilhøre minst én kategori/underkategori for at den skal kunne lagres. På samme måte kan en artikkel tilhøre én eller flere underkategorier fra samme eller forskjellige kategorier.

Slik oppretter du en ny kategori:

  1. Klikk på Rediger meny øverst i sidepanelet
  2. Skriv inn kategorinavnet i den tomme boksen nederst, og klikk på Legg til kategori. Du vil nå se en ny kategori i listen.
  3. Klikk på Avslutt redigering øverst i sidepanelet for å bekrefte endringene.

Slik kan du bytte ut eller endre kategorinavnet:

  1. Klikk på redigeringsikonet (vist nedenfor) til venstre for kategorinavnet.
  2. Skriv inn et nytt kategorinavn.
  3. Klikk på Gi nytt navn for å lagre endringene

For å slette en kategori , klikk på ikonet (vist nedenfor) til venstre for kategorienavnet.

Du blir bedt om a bekrefte før du sletter kartegorien.

Merk at alle artiklene i kategorien også blir slettet når kategorien slettes. Hvis du ønsker å beholde artiklene, må du tilordne dem til en annen kategori eller underkategori før du sletter.
Du kan opprette / gi nytt navn til / slette underkategorier på tilsvarende måte.

Published

Last updated

1
-2