Se kontakter och söka efter kontakter

På start-/hemsidan ser du alla kontakter i listan (20 kontakter per sida) och du kan söka efter kontakter.         
När du söker returneras kontakter som innehåller din söksträng i förnamn, efternamn, arbetstitel, organisation, avdelning, telefonnummer och e-postadresser.                                                                               
Du kan klicka på ett kontaktnamn för att se den här kontaktinformationen:

Published

Last updated

0
0