Filen kan vara en Microsoft Excel-fil med tillägg xlsx eller xls, och om du använder FTP-import stöds även csv. Du kan använda en fil utan rubrikrad eller en med rubrikrad med kolumnnamn och sedan mappa kolumnerna i filen till rätt fält i kontaktlistan.
Vi rekommenderar att du använder dessa rubrikradnamn för att förenkla kolumnmappningen:

Externt ID, Förnamn, Efternamn, Telefon, Mobil, E-post 1, E-post 2, Arbetstitel, Organisation, Avdelning, Gatunamn, Gatunummer, Postnummer, Postadress, Land

Krav:

 1. Externt ID krävs. Detta är kontakternas unika ID, exempelvis från ditt (huvudsakliga) CRM-system. (Om en fil innehåller 2 rader med samma externa ID ersätter den sista posten den första importerade posten).
 2. Efternamn krävs.
 3. En kontakt måste ha minst ett telefonnummer (telefon eller mobil) eller minst en e-postadress.                     
  måste vara i rätt format (se nedan).
 4. Telefonnummer

En kontakt som inte uppfyller kraven 2, 3 och 4 importeras inte!

Telefonnummer och mobilnummer

Om en kontakt har ett mobilnummer och/eller ett fast nummer lägger du numret i rätt kolumn. Om en kontakt har 2 mobilnummer eller 2 fasta nummer rekommenderar vi att du sätter ett som telefon och ett som mobil.                                                                        
Telefonnummer lagras i E.164-format i kontaktlistan i Puzzel och bör därför skrivas i detta format i filen: +<country code><subscriber number>. Exempel: +4712345678 eller +447712345678.

Obs! Siffror som inte överensstämmer med detta format importeras inte!

postadresser

En e-postadress måste vara i format *@*.* för att importeras.

En kontakt med en e-postadress som inte överensstämmer med detta importeras, men e-postadressen kommer att vara tom.

Två uppdateringsalternativ

 1. Fullständig ersättning : Den befintliga kontaktlistan tas bort och alla nya kontakter från den nya filen importeras. Anteckningar om kontakter (om några) i Puzzel kommer att försvinna.
 2. Ersätt och lägg till
  • En kontakt i filen med ett externt ID som redan finns i listan uppdateras. All befintlig information för detta ID tas bort och all information för detta ID i filen läggs till.
  • En kontakt i filen med ett nytt externt ID eller utan externt ID läggs till.
  • En kontakt i listan i Puzzel som inte finns i filen kommer inte att ändras.

En fil kan innehålla högst 10 000 rader. Om du vill ladda upp fler kontakter än så måste du dela upp dina kontakter i två eller fler filer och ladda upp dem en i taget. Det finns inget specifikt max antal rader i kontakttabellen i databastabellen Puzzel Contact.

Om en fil innehåller 2 rader med samma externa ID ersätter den sista posten den första importerade posten.

Kolumnnamn

Kommentar / Format

Exempel

Externt ID

Nyckelfält, obligatoriskt. Kontakternas unika ID i (huvud)CRM-systemet.

007

Förnamn

 

James


Efternamn

Obligatoriskt

Bond

Telefon 1

+<country code><subscrier number>

+44123456789

Telefonbeskrivning 2

 

 

Mobil 1

+<country code><subscriber number>

+44987654321

Mobil beskrivning 2

 

 

E-post 1 1

*@*.*

James.bond@mi5.com

E-post 1 beskrivning
2

 

 

E-post 2 1

*@*.*

 

E-post 2 description
2

 

 

Arbetstitel

 


Hemlig agent

Organisation

 

Mi5

Avdelning

 

Utrikesfrågor

Gatunamn

 

Oxford street


Gatunummer

 

33

Postnummer

 

12345

Postadress

 

London

Land

 

England

1    En kontakt måste ha ett telefonnummer eller en e-postadress. Om detta saknas importeras den inte.                                                                      
2    Beskrivningar behövs inte, men de kan exempelvis vara Arbetsplats, Hem, Växel

Published

Last updated

0
0