Klicka på List View/Edit för att se posterna i listan och söka efter poster.

Här kan du lägga till nya, ta bort befintliga och ändra innehåll i befintliga poster. Du måste klicka på Save changes för att spara ändringarna.     

Som standard visar vi 10 rader per sida, men du kan öka det här värdet.
 

Published

12/06/2020 - 10:53

Last updated

10/09/2021 - 16:05
0
2