Du kan ha en eller flera listor som används i din Puzzel-lösning.

 • Grundläggande listor (General list, Allow list, Deny list, Node list, eller User list
 • Kombinerade listor (som består av en eller flera grundläggande listor som utvärderas en och en i en förutbestämd ordning)

En lista innehåller kolumnerna Key och Value. Alla sökningar i listor har några saker gemensamt:

 1. De importerar ett enda värde (Incoming Key)
 2. De matchar detta enda värde med de nycklar som har angetts för respektive rad i listan
 3. De returnerar ett enda true/false-påstående om en matchning görs (returvärde)
 4. De returnerar ett enda output-värde om en matchning gjordes, alltid en sträng av varierande längd. Observera att detta enda output-värde, om du vill, kan ha en mer komplex ”struktur”, exempelvis en xml-struktur. Storleken på output-värdet är för närvarande begränsat till 7 000 bytes.

Så uppdaterar du innehållet i en lista

 • Redigera listinnehållet i administrationsportalen.
 • Använd Import Wizard för att ladda upp en ny fil som ersätter det aktuella listinnehållet.
 • Lägg till en ny fil med listinnehåll till Puzzels FTP-server för att ersätta listinnehållet.
 • Låt Puzzel support uppdatera listan för dig.

Endast Puzzel kan lägga till nya och ta bort befintliga listor.

Listnamnet används som referens, så om du byter namn på en lista måste du ändra namnet på den/de plats(er) i tjänstens logik som använder denna lista.

Nyckeltypen är heltal (endast siffror) eller tecken.

Search vs Test list look-up för en särskild nyckel:

 • Du kan skriva in text i sökningsfältet för att söka på och se poster som innehåller den angivna texten i Key- eller Value-kolumnen.
 • Om du vill testa om listan fungerar som förväntat, klicka på Test look-up in list  för att öppna ett nytt inmatningsfönster. Här anger du en nyckel och klickar på Search. Om en match hittas i kolumnen Key, kommer värdet för denna post att returneras.

Published

Last updated

2
0