Administratören kan välja att aktivera ett uppföljningsmeddelande för en eller flera poäng. Om uppföljningsmeddelandet är aktiverat för en poäng, kommer detta att skickas till uppringaren innan svarsmeddelandet.

  • Om du markerar Activate message för en poäng, kommer uppföljningsmeddelandet at skickas till uppringare som skickar denna poäng.
  • Om du markerar Send email för en poäng, kommer ett e-postmeddelande att skickas till den fördefinierade e-postadressen varje gång poängen uppnås.
  • Om du skickar Send notice by URL för en poäng, triggas en URL med angivna parametrar varje gång en uppringare ger denna poäng. Exempel: Återuppringning till användare beställs automatiskt vid poängen 0 eller 1.                                         

Det är också möjligt att konfigurera ett gemensamt uppföljningsmeddelande för SMS Web Survey. Detta görs under menyträdet Messages.

Published

Last updated

0
-2