Administratoren kan velge å aktivere en oppfølgingsmelding for én eller flere scorer. Hvis det er aktivert oppfølgingsmelding for en score, sendes oppfølgingsmeldingen til innringeren før svarmeldingen.

  • Hvis du merker av for Aktiver melding for en score, vil oppfølgingsmeldingen sendes til innringere som sender denne scoren.
  • Hvis du merker av for Send e-post for en score, sendes det en e-post til den forhåndsdefinerte e-postadressen hver gang denne scoren mottas.
  • Hvis du merker av for Send melding via URL-adresse for en score, blir det utløst en URL-adresse med gitte parametere hver gang en innringer gir denne scoren. Eksempel: Det angis automatisk at det skal ringes tilbake til brukeren hvis scoren er 0 eller 1.

Det er også mulig å konfigurere en felles oppfølgingsmelding for SMS-nett-undersøkelse. Dette gjøres under trekkspillmenyen Meldinger.

Published

12/06/2020 - 15:41

Last updated

10/09/2021 - 16:03
0
2