SMS (Web) Survey Avregistrera dig

SMS Survey och SMS Web Survey har funktioner som gör det möjligt för slutanvändare att avsluta prenumerationen. Slutkunden har naturligtvis inte prenumererat på SMS Survey, så ”unsubscribe” betyder i det här fallet att sluta ta emot sms från denna undersökning. Om en slutanvändare väljer detta sätts hens mobilnummer in i listan över befintliga nekanden.                                                                                        
SMS Survey använder det generiska sms-nyckelordet NOSURVEY och poäng -1 för att avsluta prenumerationen. Om du vill informera om sms-undersökningens alternativ för att avsluta prenumerationen måste du skriva om det i själva undersökningsmeddelandet. Be exempelvis kunden att berätta hur hen upplevde kundservicen genom att svara med ett nummer mellan 1 och 6, där 6 är bäst. Om du inte vill få sms-undersökningar efter att ha ringt oss i framtiden, skicka svar NOSURVEY eller 1.

Om slutanvändaren gör detta får hen ett sms-kvitto som bekräftar att det gick igenom.   

SMS Web Survey har en ny röd knapp där slutanvändare kan välja inte delta i fler undersökningar. I stället för att betygsätta trycker slutanvändaren helt enkelt på knappen Stop Survey. Om du klickar på knappen hamnar slutanvändaren på en ny sida som bekräftar att prenumerationen avslutades.

Published

Last updated

0
-2